Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Bezpečnost komunikační infrastruktury
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Účelem této veřejné zakázky je zajištění rozvoje prostředků informační technologie chránících komunikační infrastrukturu Pardubického kraje v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a aktuálními technickými standardy.
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je zmenšení rizika kybernetických hrozeb a zvýšení dostupnosti důležitých informačních systémů Pardubického kraje i v případě bezpečnostních incidentů; obnovení zastaralých a nevyhovujících technických prostředků nutných k provozu plnění veřejné zakázky Krajským úřadem Pardubického kraje a obraně vůči internetovým hrozbám a realizace opatření nezbytných ke shodě komunikační infrastruktury Pardubického kraje s účinnou legislativou.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2
e-mail: vz@mt-legal.com
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 26.10.2018 10:00
Datum pro předběžné nabídky: 11.12.2018 10:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 25.09.2018 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: