Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: DSS Slatiňany – dodávka technologického vybavení prádelny
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávka technologie a vybavení prádelny pro akci „DSS Slatiňany - Centrální kuchyně, prádelna a technické zázemí“ a dále demontáž veškerého stávajícího zařízení připojeného na vodu, plyn, elektrický proud, odvoz a likvidace dále nepoužitého zařízení
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120
Kontakt: Pavel Menšl
e-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz
tel: 466 026 282/605 551 501
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.11.2018 10:00
Datum zahájení: 22.10.2018 17:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: