Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Gymnázium Hlinsko - dodávka IT, AV a prezentační techniky
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávka vybavení IT, AV a prezentační techniky (interaktivní tabule, projektory, stolní počítače, notebooky, apod.) pro odborné učebny a laboratoře pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120
Kontakt: Mgr. Pavel Menšl
e-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz
tel: +420 605551501
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09.05.2018 10:00
Datum zahájení: 23.02.2018 12:00