Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění služeb fyzické ostrahy a recepcí v budovách Krajského úřadu Pardubického kraje
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Zajištění služeb fyzické ostrahy spočívajících v nepřetržité ochraně osob a majetku (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) ve 4 objektech Pardubického kraje, krajského úřadu. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zajištění služeb recepce.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120
Kontakt: Pavel Menšl
e-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz
tel: +420 605 551 501
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 23.10.2017 09:00
Datum zahájení: 11.09.2017 14:42
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: