Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Gymnázium Pardubice, Mozartova - dodávka gastrotechniky
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávka gastrotechniky a vybavení pro rekonstruovanou kuchyni na Gymnázium, Pardubice, Mozartova.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120
Kontakt: Mgr. Pavel Menšl
oddělení veřejných zakázek
pavel.mensl@pardubickykraj.cz
tel.: 605 551 501
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 02.01.2017 10:00
Datum zahájení: 14.11.2016 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: