Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Energetické posudky a studie pro projekty úspor energie 2017
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je zpracování dokumentů nezbytných pro přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti veřejných budov a zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120
Kontakt: Mgr. Pavel Menšl
vedoucí oddělení veřejných zakázek
pavel.mensl@pardubickykraj.cz
tel.: 605 551 501
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 30.09.2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 26.08.2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: