Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava stropů v objektu čp. 12, nám. Republiky, Pardubice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Oprava poruchy stropní železobetonové desky aktivními trhlinami. Jedná se pouze o nezbytná sanační opatření a opravy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120
Kontakt: Mgr. Pavel Menšl
vedoucí oddělení veřejných zakázek
pavel.mensl@pardubickykraj.cz
tel.: 605 551 501
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 01. 08. 2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 02. 07. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: