Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení centrálního urgentního příjmu Pardubické nemocnice INTERIÉROVÝ SEDACÍ NÁBYTEK
nadlimitní Zadáno 14.07.2022 17.08.2022 10:00
Ohřev pacienta, ohřev infuzí, kontrastních látek a krve
nadlimitní Zadáno 13.07.2022 13.09.2022 10:00
Vozíky a stolky pro Pardubickou nemocnici
nadlimitní Zadáno 13.07.2022 01.11.2022 10:00
Ukrajina - rozšíření ubytovacích kapacit v SPŠS Pardubice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2022 25.07.2022 10:00
RDS 2.0-Redundance Vysoké Mýto
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2022 08.08.2022 10:00
Modernizace systému pro správu identit
podlimitní Zadáno 11.07.2022 27.07.2022 10:00
Jednorázové ochranné pomůcky
nadlimitní Hodnocení 11.07.2022 12.08.2022 10:00
Elektrochirurgické generátory pro Svitavskou nemocnici
nadlimitní Zadáno 10.07.2022 12.09.2022 10:00
Robotický operační systém
nadlimitní Zadáno 10.07.2022 11.08.2022 10:00
Dodávka zdravotnických lehátek
nadlimitní Zadáno 30.06.2022 19.09.2022 10:00
Ventilátory plicní
nadlimitní Zadáno 30.06.2022 30.08.2022 10:00
Aspirátor ultrazvukový chirurgický a skalpel harmonický
nadlimitní Zadáno 30.06.2022 05.09.2022 10:00
Magnetická rezonance
nadlimitní Zadáno 30.06.2022 02.08.2022 10:00
Služby technického dozoru v oblasti Regionální datové sítě 2.0 III
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2022 14.07.2022 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025
nadlimitní Zadáno 30.06.2022 30.06.2022 10:20
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016