Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SOŠ a SOU Polička - dodávka gastrotechniky
Odesílatel Pavel Menšl
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2018 11:08:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 2 - oprava zjevného rozporu v položkovém rozpočtu


Přílohy
- P5ZD_PolRozp_ve_zneni_vysvetleni2.pdf (198.42 KB)
- Vysvetleni_2.pdf (305.96 KB)