Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění služeb fyzické ostrahy a recepcí v budovách Krajského úřadu Pardubického kraje
Odesílatel Pavel Menšl
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.09.2017 10:54:08
Předmět Vysvětlení

Vysvětlení způsobu výpočtu ceny pro účely hodnocení


Přílohy
- Vysvetleni_1.pdf (300.80 KB)