Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Gymnázium Pardubice, Mozartova - dodávka gastrotechniky
Odesílatel Pavel Menšl
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.12.2016 13:43:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Oprava vysvětlení č. 4,5 - chybně uveden rok 2016


Přílohy
- Vysvetleni_6.pdf (286.14 KB)