Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Gymnázium Pardubice, Mozartova - dodávka gastrotechniky
Odesílatel Pavel Menšl
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.12.2016 12:42:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 2 vč. nového položkového rozpočtu


Přílohy
- P2S_PolRoz_ve_zneni_vysv2.pdf (347.64 KB)
- Vysvetleni_2.pdf (310.77 KB)