Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna klimatizačních jednotek budovy Krajského úřadu Pardubického kraje
Odesílatel Pavel Menšl
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.10.2016 12:06:15
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1


Přílohy
- Vysvetleni_1.pdf (294.09 KB)