Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Územní energetická koncepce Pardubického kraje
Odesílatel Pavel Menšl
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.08.2016 15:25:38
Předmět Dodatečná informace č. 1

Úprava smlouvy a prodloužení lhůty pro podání nabídek pro část B.


Přílohy
- P7V_SML_B_ve_zneni_DI1.pdf (521.41 KB)
- Dodatecna_informace__1.pdf (376.95 KB)