Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava stropů v objektu čp. 12, nám. Republiky, Pardubice
Odesílatel Pavel Menšl
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2016 08:31:56
Předmět Výzva

Výzva vč. příloh


Přílohy
- Vyzva.pdf (509.88 KB)