Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Studie proveditelnosti projektu Bezpečnost komunikační infrastruktury
Odesílatel Michaela Mocková
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2016 08:07:25
Předmět Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky Studie proveditelnosti projektu Bezpečnost komunikační infrastruktury

Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky Studie proveditelnosti projektu Bezpečnost komunikační infrastruktury


Přílohy
- Zadavaci_podminky.pdf (923.36 KB)