Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Centrální shromaždiště odpadu v Pardubické nemocnici
Odesílatel Aneta Janovská
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.04.2024 12:31:02
Předmět Vysvětlení ZD č. 1

Vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1 sign.pdf (270.40 KB)
- Příloha č. 3 ZD - SMLOUVA O DÍLO OPRAVA DLE VZD 1.docx (72.41 KB)