Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Analyzátor glykovaného hemoglobinu
Odesílatel Martina Buchtová
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.08.2023 10:29:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 4.sing.pdf (177.90 KB)
- Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 4.docx (195.41 KB)