Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Analyzátor glykovaného hemoglobinu
Odesílatel Martina Buchtová
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.06.2023 13:35:47
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.sing.pdf (202.30 KB)
- Příloha č. 4 ZD - Závazný návrh kupní smlouvy_spotřební materiál, OPRAVA DLE VZD 2.docx (281.47 KB)