Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Elektrochirurgické generátory
Odesílatel Martina Buchtová
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2023 13:41:15
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.sing.pdf (230.57 KB)
- Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 1, OPRAVA DLE VZD 1.docx (195.11 KB)