Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pronájem optických vláken jih - trvalá
Odesílatel Pavel Menšl
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2023 13:46:48
Předmět Vysvětlení

Zadavatel k ujištění dodavatelů uvádí, že pravidlo k výkladu rozhodné doby dle § 79 odst. 3 ZZVZ stanovil tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, tedy pro uznání reference postačí i v případě zakázky pravidelné povahy, pokud v rozhodné době 3 let je obsažena jen část referenční zakázky za podmínky dodržení celkové referenční doby 60 respektive 12 měsíců před obdobím posledních 3 let.