Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Léčivý přípravek ATC skupiny L04AA23 s účinnou látkou natalizumab
Odesílatel Antónia Polášek
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2023 10:26:42
Předmět Vysvětlení ZD č. 1

Vysvětlení ZD č. 1.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_sign.pdf (223.58 KB)
- Příloha č. 1 KS - Dílčí specifikace ceny_OPRAVA dle VZD č. 1.xlsx (11.57 KB)