Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření stávající počítačové sítě zadavatele v lokalitě Pardubické nemocnice pro objekt urgentního příjmu (dodávka páteřních a přístupových přepínačů včetně příslušenství)
Odesílatel Kateřina Koláčková
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.02.2023 19:59:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

VZD 1


Přílohy
- VZD 1.zip (418.91 KB)