Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technické muzeum Pardubického kraje, 1. etapa
Odesílatel Robert Hebký
Organizace odesílatele Mgr.Ing. ROBERT HEBKÝ, advokátní kancelář [IČO: 64010082]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.01.2023 16:18:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 vč. přísl. dokumentů a prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 4.pdf (168.76 KB)
- EL - Výkaz výměr-op2.xlsx (37.01 KB)