Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka lékařské technologie a drobné lékařské technologie
Odesílatel Pavel Menšl
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.08.2014 08:39:54
Předmět Dodatečná informace č. 6

Opravený výkaz výměr ve 3. části VZ - vzorec pro výpočet celkové ceny


Přílohy
- VV_13_8_P1_SML.pdf (105.03 KB)
- Dodatecna_informace_6.pdf (149.83 KB)