Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka injekčních stříkaček a jehel
Odesílatel Antónia Polášek
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2022 14:13:50
Předmět Vysvětlení ZD č. 1

Vysvětlení ZD č. 1.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_sign.pdf (174.02 KB)