Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup osobních automobilů – liftback III
Odesílatel Veronika Fejtová
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.11.2022 09:56:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje aktuální znění přílohy č. 1: Formuláře, které stanovují minimální technické parametry předmětu plnění.


Přílohy
- P1V_Formulare_liftback.doc (149.00 KB)