Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Elektrochirurgické generátory pro Svitavskou nemocnici
Odesílatel Martina Buchtová
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.08.2022 14:19:43
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení ZD č. 2


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (113.27 KB)
- Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, OPRAVA dle VZD 2.docx (200.63 KB)