Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Elektrochirurgické generátory pro Svitavskou nemocnici
Odesílatel Martina Buchtová
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.08.2022 12:42:50
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1 sign.pdf (209.12 KB)