Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Léčivý přípravek ATC skupiny R05CA03 s účinnou látkou guaifenesin
Odesílatel Jana Macháčková
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2022 11:57:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (255.98 KB)
- OPRAVA_Příloha č. 1 KS - Dílčí specifikace ceny.xlsx (11.86 KB)