Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace úspor energie – SPŠE a VOŠ Pardubice, budovy A, B a D
Odesílatel Robert Hebký
Organizace odesílatele Mgr.Ing. ROBERT HEBKÝ, advokátní kancelář [IČO: 64010082]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.01.2022 09:20:58
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejnil Vysvětlení zadávací dokumentace 2 vč. přísl. dokumentů a prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace 2.pdf (195.07 KB)
- Soupis prací - 2021_fin_upr_VZT.zip (707.88 KB)