Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rozšíření produkčního clusteru serverové virtualizace o 2 nódy
Odesílatel Veronika Fejtová
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2021 16:50:39
Předmět Výzva

Zadavatel uveřejňuje výzvu k podání nabídek na předmětnou zakázku.


Přílohy
- Vyzva_ezak.pdf (1.70 MB)