Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice
Odesílatel Robert Hebký
Organizace odesílatele Mgr.Ing. ROBERT HEBKÝ, advokátní kancelář [IČO: 64010082]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.10.2021 12:50:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vč. přísl. dokumentů a prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (184.55 KB)
- Výkaz výměr SO 460.xlsx (18.23 KB)
- XLS_ev. č. 322-014_bez cen.xlsx (73.19 KB)