Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka 3 ks 12-svodového EKG přístroje
Odesílatel Krausová Kateřina
Organizace odesílatele Nemocnice následné péče Moravská Třebová [IČO: 00193895]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.10.2021 10:04:28
Předmět Výzva

V příloze naleznete výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu. Podrobnosti v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky a podmínky a požadavky pro zpracování - EKG.pdf (473.93 KB)