Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v Pardubickém kraji pro oblast Svitavsko-západ
Odesílatel Pavel Menšl
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.02.2013 12:49:18
Předmět Dodatečné informace

Test dodatečné informace tvoří přílohu této zprávy.


Přílohy
- Dodatecna_informace_1.pdf (165.48 KB)