Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technologie stravovacího provozu - 3. kolo
Odesílatel Kateřina Koláčková
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.08.2021 06:36:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

VZD 7


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 7.pdf (201.31 KB)