Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Akční/Implementační plán pro zpracování studie proveditelnosti řešení energeticky úsporné obce na území Pardubického kraje – tvorba demonstrátorů
Odesílatel Veronika Fejtová
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.08.2021 14:05:21
Předmět Vysvětlení č. 1

Zadavatel na základě žádosti dodavatele poskytuje následující vysvětlení.


Přílohy
- Vysvetleni_1.pdf (146.19 KB)