Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technologie stravovacího provozu - 3. kolo
Odesílatel Kateřina Koláčková
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.07.2021 22:24:04
Předmět Vysvětlenízadávací dokumentace

VZD 3


Přílohy
- VZD III.pdf (140.32 KB)