Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybavení psychiatrického oddělení
Odesílatel Jaroslava Čížková
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2021 02:42:24
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č.5


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 5.pdf (137.06 KB)
- Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh kupní smlouvy OPRAVA 1.doc (130.00 KB)
- REVIZE č. 2 Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky.xlsx (3.52 MB)
- REVIZE č. 2 Příloha č. 1 KS - Položkový rozpočet.xlsx (1.55 MB)