Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybavení psychiatrického oddělení
Odesílatel Jaroslava Čížková
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2021 23:55:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č.4


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 4.pdf (104.60 KB)
- REVIZE Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky.xlsx (3.49 MB)
- REVIZE Příloha č. 1 KS - Položkový rozpočet oprava dle VYSVĚTLENÍ ZD č.1.xlsx (1.52 MB)