Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Léčivý přípravek ATC L03AB13 – léčiva s účinnou látkou PEGINTERFERON BETA-1A (PEGINTERFERONUM BETA-1A)
Odesílatel Jaroslava Čížková
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2021 16:39:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č.3


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3.pdf (159.16 KB)
- REVIZE č. 2_Zadávací dokumentace.pdf (306.70 KB)
- REVIZE_Příloha č. 1 KS - Dílčí specifikace ceny.xlsx (11.38 KB)