Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Speciální ZŠ Skuteč - dodávka pomůcek pro snoezelen
Odesílatel Karel Švercl
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2021 14:40:20
Předmět Výzva

Vyzýváme vás k předložení nabídky na VZ "Speciální ZŠ Skuteč - dodávka pomůcek pro snoezelen"


Přílohy
- VZ_Skutec_snoezelen_Vyzva_fin.pdf (377.20 KB)