Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova reliktů mlynářských technologií a jejich instalace v objektu Winternitzových automatických mlýnů
Odesílatel vlasek.zakazky@gmail.com
Organizace odesílatele Východočeská galerie v Pardubicích [IČO: 00085278]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2021 14:37:50
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
viz příloha.


Přílohy
- Vysvětlení č. 1.pdf (24.77 KB)