Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Léčivý přípravek ATC L04AC05 – léčiva s účinnou látkou USTEKINUMAB (USTEKINUMABUM)
Odesílatel Antónia Polášek
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.03.2021 11:28:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (131.41 KB)