Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybavení psychiatrického oddělení
Odesílatel Jaroslava Čížková
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.03.2021 23:52:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č.1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (114.87 KB)
- Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky.docx (49.88 KB)
- Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky.zip (30.01 MB)
- Příloha č. 1 KS - Položkový rozpočet.xlsx (1.52 MB)