Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka přístrojového vybavení psychiatrie 1
Odesílatel Martina Buchtová
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.03.2021 12:24:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dotaz k technické specifikaci


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1 rev JČ.pdf (137.65 KB)