Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zámek Pardubice - dodávka strojního vybavení dílny pro objekt SO 03
Odesílatel brabec@vcm.cz
Organizace odesílatele Východočeské muzeum v Pardubicích [IČO: 14450542]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.01.2021 14:21:58
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva2_vybavení SO03_stroje.pdf (2.68 MB)