Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Část 7 - Oblast Holicko
Odesílatel Michaela Kopecká
Organizace odesílatele MT Legal s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 28305043]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.11.2020 14:36:17
Předmět Vysvětlení ZD č. 9 vč. přílohy

Viz příloha


Přílohy
- PK_Vysvětlení ZD č. 9 vč. přílohy.zip (509.45 KB)