Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Část 7 - Oblast Holicko
Odesílatel Michaela Kopecká
Organizace odesílatele MT Legal s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 28305043]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.11.2020 14:48:18
Předmět Vysvětlení ZD č. 8

Viz příloha


Přílohy
- PK_Dopravni obsluznost_Vysvětlení ZD č. 8_20201123_fin.pdf (390.23 KB)