Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Část 7 - Oblast Holicko
Odesílatel Michaela Kopecká
Organizace odesílatele MT Legal s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 28305043]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.11.2020 13:38:02
Předmět Vysvětlení ZD č. 5

Viz příloha


Přílohy
- PK_Dopravni obsluznost_Vysvětlení ZD č. 5_20201110_fin.pdf (281.57 KB)